Helyszíni vizsgálatok, terepi mérőműszerek

 • Dinamikus talajszondázás; 
  EuroCODE, MSZ, DIN, BS és ASTM szabványok szerint.

  Szoftveres kiértékeléssel a mért ütésszámokból meghatározzuk a fajlagos behatolási ellenállás mélységfüggő értékeit, az adatokat grafikus és táblázatos formában adjuk meg. A talajmechanikai szakvélemények geotechnikai hossz – szelvényeiben integráljuk a szondázási eredményeket a fúrásszelvények adataival.

 • ASTM D1586 szabvány szerint.

  Az SPT vizsgálatot eredetileg kohézió nélküli kőzetek vizsgáltára fejlesztették ki, cölöpalapozásokhoz.

  Egyszerű és gyors talajvizsgálati módszer, világszerte alkalmazzák kötött talajokban is, tetszőleges alapozási mód esetében.

  A felhalmozott nagyszámú vizsgálati adatháttér jó korrelációs lehetőséget biztosít az eredmények kiértékelésére.

  Az SPT vizsgálatok során egyúttal talajmintavétel is történik.

 • EuroCODE, MSZ szerint.

  CPT vizsgálatot az altalaj gyors, költségtakarékos vizsgáltára fejlesztették ki, cölöpalapozásokhoz.

  A vizsgálat során a mélység függvényében mérjük és rögzítjük a szondacsúcs ellenállását, köpenysúrlódását és talajrétegben érvényes pórusvíznyomást. E talajvizsgálati módszer a cölöpalapozás méretezését támogatja.

 • A rétegek áteresztőképességre vonatkozóan ad összehasonlító eredményt a mélység függvényében.

  A változtatható víznyomás és mérőhenger összeállítás révén széles áteresztőképességi tartományban végezhetjük a méréseket.

 • Gyors nyírószilárdsági paraméterek töltések tervezéséhez.

Geonor H60:

Gyors helyszíni mérési módszer a kötött agyagok nyírószilárdságának meghatározására, 0 – 200 kPa méréstartományban.

Geonor H10:

Puha és közepesen kemény agyagok drénezetlen nyirószilárdságának meghatározására 0-30m-es mélységig.

Mérési tartománya: 0-60 kPa illetve 0-100 kPa.

 • Kőzetpressziométeres mérések;
  A fúrólyukban történő vizsgálattal a kőzetek ‘in situ állapotbeli kőzetmechanikai tulajdonságait (rugalmassági modulus, primer kőzetfeszültségek) határozzuk meg.

  A mérési eredmények jó kapcsolatot mutattak hasonló mélységből származó magminták laboratóriumi mérési eredményeivel.

  A méréseket a KBFI – Alfa Geotechnológiai Bt.-gal együtt végezzük.

Felszínközeli rétegek tömörségének mérése - Panda penetrodenzitográffal

A szondacsúcs az érzékelőfejre mért kalapácsütések segítségével jut az altalajba. Az érzékelőfejben lévő szenzorok a mozgási energiát határozzák meg, amely felhasználásával a Holland képlet alapján az adatrögzítő a mélység függvényében a talajok csúcsellenállását határozza meg, és tárolja. Az adatrögzítő 4000 mérési pont tárolására alkalmas.

A PANDA adatgyűjtő kijelzőjén a mérés során látható az adott mélységhez tartozó csúcsellenállás. Az adatok kiértékelése szoftveresen, grafikusan történik, a csúcsellenállási szelvény felhasználásával.per mattis, pulvinar dapibus leo.

A műszer alkalmas.gyors talajkutatásra, a laza és tömör zónák, kicsiny üregek meghatározására. A Proctor görbe ismeretében a relatív tömörség ellenőrző mérésekre 5 – 6 m mélységig használható.

 • Helyszíni hidrogeológiai vizsgálatok

  A rétegek hidrogeológiai tulajdonságainak meghatározására fúrólyukban, valamint kiképzett vízszint megfigyelő kutakban végzünk vizsgálatokat. Ezek változó ill. állandó nyomású nyeletéses – vízrátöltéses vizsgálatok, próbaszivattyúzások. Több kutas vizsgálatok, vagy lassú visszatöltődések esetén digitális mérő- és adatrögzítő műszerekkel mérjük a mindenkori vízszint adatok mellett a vízhőmérséklet, fajlagos elektromos vezetőképesség adatait.

 

A szivattyúzások során vett víz-, gázmintákat akreditált kémiai laboratóriumokban vizsgáltatjuk.

 • Self boring (önbefúró) pressziométeres vizsgálatok;

  A talaj ‘in situ’ állapotbeli kőzetmechanikai tulajdonságait határozzuk meg:

     – Nyírási- (G) és rugalmassági modulus (Es);

     – Vízszintes földnyomás és vízszintes földnyomási tényező;

     – OCR (túlkonszolidáltság foka);

     – Drénezetlen nyírószilárdság;

     – Törőszilársdág;

     – Merevségi index

     – Súrlódási és dilatációs szög értékek.

A mért talajfizikai paraméterek azonnal rendelkezésre állnak, a származtatott paramétereket szakvéleményben értékeljük ki.

Gyroszkópos furat 3D-s helyzetmeghatározások

Bármely térbeli furat, cső 3D-s helyzetmeghatározása, távolságuk számítása.

Vízszintes acél fagyasztócsőernyő bemérése.

 • +36 20 314 9080
 • geovil@geovil.hu